Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden wij dat heel vervelend. Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten.

Wat is een klacht?

Wij zien elke uiting van ongenoegen van u als klant over onze werkwijze, de informatie die we hebben verstrekt en/of de dienstverlening van Hypppotheek.nl als klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?

U kunt uw klacht eenvoudig via de e-mail indienen.

Na ontvangst van de klacht krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

Binnen 8 weken na ontvangst of 6 weken na de ontvangstbevestiging van de klacht reageren wij inhoudelijk op de klacht.

Heeft u een klacht over een financieel product dan sturen wij uw klacht door naar de desbetreffende maatschappij. Deze zal uw klacht verder behandelen, maar wij staan u terzijde in de afhandeling ervan.

Beoordeling onafhankelijke derde

Als wij uw klacht over ons, of de financiële dienstverlener verzekeraar de klacht over hun, niet naar tevredenheid hebben kunnen afhandelen kunt u uw klacht opnieuw laten beoordelen door de volgende onafhankelijke partijen:

  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid);
  • Kantonrechter.
Kifid

Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal zij u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons, of de klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener, te doorlopen.

Het indienen van de klacht bij het Kifid moet in beginsel binnen 1 jaar na het indienen van de klacht en binnen 3 maanden na de schriftelijke ontvangst van een definitief standpunt. Ook bij niet tijdig (binnen 8 weken na ontvangst of 6 weken na de ontvangstbevestiging van de klacht) inhoudelijk reageren op de klacht, kunt u naar het Kifid.

Op kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden en hoe u een klacht kunt indienen bij het Kifid.

Top