Bij het sluiten van een hypotheek zijn onze advies- en bemiddelingskosten volgens de wet aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer de adviezen betrekking hebben op de Eigen Woning Schuld.

De advies- en bemiddelingskosten voor een “losse” verzekering (pensioenverzekering, risicoverzekering) die geen onlosmakelijk verband hebben met de hypotheek zijn niet fiscaal aftrekbaar.

U ontvangt van ons een factuur voor de advies- en bemiddelingskosten en u betaalt geen afsluitprovisie aan de financiële instelling bij wie u uw hypotheeklening afsluit.

btw
Het hangt af van de omstandigheden of advies- en bemiddelingskosten onderhavig zijn aan BTW .