Het hangt af van de omstandigheden of advies- en bemiddelingskosten onderhavig zijn aan BTW .

Basisregeling BTW
  • Vrijgesteld van BTW zijn die werkzaamheden, die onder het begrip ‘bemiddeling van verzekering of hypotheek’ kunnen worden gevat, aangevuld met advies- en bemiddelingskosten voor daar uit voortkomende reguliere werkzaamheden. Denkt u hierbij aan daadwerkelijke kosten voor het advies en de bemiddeling of de intentie hebben tot het overgaan in bemiddelen van hypotheek, schadeverzekering en levensverzekering.
btw
Het hangt af van de omstandigheden of advies- en bemiddelingskosten onderhavig zijn aan BTW .
Advies- en bemiddelingskosten bij hypotheekadvies én afsluiten hypotheek: vrij van BTW
  • Geven wij een hypotheekadvies en wordt de hypotheek via ons afgesloten dan sturen wij u een factuur voor de advies- en bemiddelingskosten zonder BTW.
Advies- en bemiddelingskosten bij hypotheekadvies en niet afsluiten hypotheek: vrij van BTW
  • Indien wij u hypotheekadvies geven, maar de hypotheek wordt niet via ons afgesloten maar via een andere adviseur, dan sturen wij u een factuur voor de advieskosten zonder BTW omdat er een intentie was om tot bemiddeling te komen.
Bemiddelingskosten en advieskosten die slechts als advieskosten zijn aan te merken: niet vrij van BTW
  • Wij geven u hypotheekadvies en er is geen behoefte aan bemiddeling (tot stand komen van de nieuwe hypotheek). Dan sturen wij u een factuur voor de advieskosten met BTW.
Aftrek advies- en bemiddelingskosten

Bij het sluiten van een hypotheek zijn onze advies- en bemiddelingskosten volgens de wet aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer de adviezen betrekking hebben op de Eigen Woning Schuld.

De advies- en bemiddelingskosten voor een “losse” verzekering (pensioenverzekering, risicoverzekering) die geen onlosmakelijk verband hebben met de hypotheek zijn niet fiscaal aftrekbaar.

U ontvangt van ons een factuur voor de advies- en bemiddelingskosten en u betaalt geen afsluitprovisie aan de financiële instelling bij wie u uw hypotheeklening afsluit.