Tarieven

Wij bieden een scherp tarief aan voor hypotheekadvies en -bemiddeling waarbij wij u begeleiden op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen, inkomensverzekeringen, sparen en beleggen.

De wijze en hoogte van de vergoeding voor onze dienstverlening spreken we altijd van te voren met u af.

We hanteren een apart basistarief voor particulieren en ondernemers.

Particulieren

Hypotheekadvies op maat starter € 2.995,-
Hypotheekadvies op maat doorstromer € 3.495,-

Ondernemers

Hypotheekadvies op maat starter € 3.495,-
Hypotheekadvies op maat doorstromer € 3.995,-

Staat u ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel (KvK), dan heeft uw hypotheekaanvraag meer aandacht nodig. Er is meer informatie nodig om uw financiële positie te kunnen beoordelen. Ook bij de geldverstrekker is vaak een uitgebreider acceptatietraject van toepassing.

Aftrek

Bij het sluiten van een hypotheek zijn onze advies- en bemiddelingskosten volgens de wet aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer de adviezen betrekking hebben op de Eigen Woning Schuld.

De advies- en bemiddelingskosten voor een “losse” verzekering (pensioenverzekering, risicoverzekering) die geen onlosmakelijk verband hebben met de hypotheek zijn niet fiscaal aftrekbaar.

U ontvangt van ons een factuur voor de advies- en bemiddelingskosten en u betaalt geen afsluitprovisie aan de financiële instelling bij wie u uw hypotheeklening afsluit.

BTW

Het hangt af van de omstandigheden of advies- en bemiddelingskosten onderhavig zijn aan BTW .

Vrijgesteld van BTW zijn die werkzaamheden, die onder het begrip ‘bemiddeling van verzekering of hypotheek’ kunnen worden gevat, aangevuld met advies- en bemiddelingskosten voor daar uit voortkomende reguliere werkzaamheden. Denkt u hierbij aan daadwerkelijke kosten voor het advies en de bemiddeling of de intentie hebben tot het overgaan in bemiddelen van hypotheek, schadeverzekering en levensverzekering.

Geven wij een hypotheekadvies en wordt de hypotheek via ons afgesloten dan sturen wij u een factuur voor de advies- en bemiddelingskosten zonder BTW.

Indien wij u hypotheekadvies geven, maar de hypotheek wordt niet via ons afgesloten maar via een andere adviseur, dan sturen wij u een factuur voor de advieskosten zonder BTW omdat er een intentie was om tot bemiddeling te komen.

Geven wij u hypotheekadvies, maar is er geen behoefte aan bemiddeling (tot stand komen van de nieuwe hypotheek) dan sturen wij u een factuur voor de advieskosten met BTW.

Advies & bemiddeling bij het afsluiten van:

Hypotheek
Overlijdensrisicoverzekering
Woonlastenverzekering (arbeidsongeschiktheid / werkloosheid)

Voor advisering over en bemiddeling in aanvullende diensten hanteren we de volgende tarieven:

Extra hypotheekofferte bij andere geldverstrekker€ 750
Overlijdensrisicoverzekering€ 350
Woonlastenverzekering (arbeidsongeschiktheid / werkloosheid)€ 350
Fiscale voortzetting spaarverzekering / -rekening€ 650
Familiebankconstructie€ 750
Overbruggingshypotheek€ 750
Restschuldfinanciering€ 750
Aanvullend tarief in complexere situaties

Valt u niet in de standaard categorie als particulier of ondernemer of heeft u specifieke wensen? Geen enkel probleem, informeer bij ons naar een scherp tarief. Onder meer bij onderstaande situaties is er mogelijk een aanvullend tarief van toepassing afhankelijk van de complexiteit.

Buitenlands inkomen
Echtscheiding
Niet reguliere woningen (woonboot, particulier erfpacht, MVE/MGE, zelfbouw enz.)
Inkomen uit pensioen of naderend pensioen
Starterslening via SVn
Hypotheekleningen > € 750.000

Nadat de hypotheek bij de notaris gepasseerd is wordt uw dossier door ons beheerd. Hieronder wordt onder andere de wettelijke nazorg verstaan. Voor deze werkzaamheden worden in de toekomst geen kosten meer in rekening gebracht.

Daarnaast verzorgen wij tegen een tarief van € 15,- per maand de volgende werkzaamheden:

– de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting inclusief
– begeleiding voorlopige teruggave m.b.t. de eigen woning en de
– aanvraag/aanpassing van de voorlopige teruggaaf
– hulp bij de nieuwe rentevastperiode (opnieuw vastzetten van de rente)
– hulp bij het verlagen van de risicoklasse, en dus een lagere hypotheekrente

– (indien van toepassing) begeleiding bij (extra) aflossen (geen advies) en
– begeleiding bij het opheffen van verpande polissen (geen advies)

– gesprekken inzake financieel gerelateerde vraagstukken die niet direct in relatie staan tot de afgesloten hypotheek (vraagbaak)

Top